Tìm trợ giúp gần bạn

  1. Trang chủ
  2. Chúng tôi có thể giúp
  3. Tìm trợ giúp gần bạn

BeWellnm có các đại lý / nhà môi giới và trợ lý / cố vấn tuyển sinh được chứng nhận trên khắp New Mexico có thể giúp bạn đăng ký vào một chương trình sức khỏe phù hợp với nhu cầu của bạn.

Sự khác biệt giữa một đại lý / nhà môi giới và một người hỗ trợ / cố vấn tuyển sinh là gì? 

Đại lý / nhà môi giới là người có thể giúp bạn mua sắm và ghi danh vào chương trình sức khỏe Marketplace (đôi khi được gọi là “Chương trình sức khỏe đủ tiêu chuẩn”). Cũng có thể giúp bạn đăng ký các loại bảo hiểm và bảo hiểm khác, bao gồm Medicare, nha khoa, nhãn khoa, bảo hiểm nhân thọ và các kế hoạch bổ sung bổ sung. Họ cũng có thể giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ tìm ra kế hoạch cho nhân viên của họ.

Một người hỗ trợ /cố vấn tuyển sinh là một cá nhân (liên kết với một tổ chức được chỉ định) được đào tạo và có thể giúp bạn tìm kiếm các tùy chọn bảo hiểm sức khỏe trên Marketplace thông qua beWellnm, bao gồm cả việc giúp bạn hoàn thành các biểu mẫu đăng ký và đủ điều kiện.

Cho dù bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp từ một đại lý / nhà môi giới hay người hỗ trợ / cố vấn tuyển sinh, hỗ trợ là hoàn toàn miễn phí cho những người cư trú tại New Mexico.