Cổng thông tin ánh nắng

  1. Trang chủ
  2. Cổng thông tin ánh nắng

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin Sunshine của Sở giao dịch Bảo hiểm Y tế New Mexico (NMHIX), một cổng thông tin minh bạch được thiết kế để cung cấp cho công chúng quyền truy cập trực tuyến vào thông tin về thu, chi, ngân sách, hợp đồng, tiền lương và hơn thế nữa của NMHIX.

Cổng thông tin này được thiết kế để thúc đẩy các nguyên tắc hoạt động của NMHIX về tính liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình công khai.

Tài chính và Ngân sách

Trang này cung cấp thông tin về hoạt động tài chính, số dư tài sản và ngân sách hoạt động của Sở giao dịch Bảo hiểm Y tế New Mexico.

Hợp đồng

Trang này cung cấp các bản sao của các hợp đồng do Sở Giao dịch Bảo hiểm Y tế New Mexico ký kết đối với hàng hóa và dịch vụ vượt quá 20,000 đô la.

Sổ lương

Trang này cung cấp thông tin về các vị trí nhân viên của New Mexico Health Insurance Exchange và mức lương hàng năm.

Thông tin và Tài nguyên bổ sung:

Quy định và cấp phép của New Mexico

Thông tin cuộc họp mở