Nhân viên tư vấn tuyển sinh và điều hướng

  1. Trang chủ
  2. Trao đổi dựa trên tiểu bang
  3. Nhân viên tư vấn tuyển sinh và điều hướng

Chào bạn.

Sở giao dịch bảo hiểm y tế New Mexico, còn được gọi là beWellnm, sẽ chuyển đổi từ Healthcare.gov sang Sở giao dịch dựa trên nhà nước cho năm kế hoạch 2022. Quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra cho Giai đoạn ghi danh mở bắt đầu từ ngày 1 tháng 2021 năm 2022 để bảo hiểm có hiệu lực vào năm XNUMX .

Trang này sẽ cung cấp thông tin liên quan đến quá trình chuyển đổi. Mục đích của nó là đóng vai trò là nguồn thông tin liên quan đến quá trình chuyển đổi.

Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích bạn tìm hiểu thêm bằng cách tham gia thông qua các cuộc họp tư vấn các bên liên quan