Đại lý và Môi giới

  1. Home
  2. Trao đổi dựa trên tiểu bang
  3. Đại lý và Môi giới

Chào bạn.

Sàn giao dịch bảo hiểm y tế New Mexico, còn được gọi là beWellnm, là sàn giao dịch dựa trên tiểu bang của bạn. 

Trang này sẽ cung cấp thông tin liên quan đến Thị trường. Mục đích của nó là đóng vai trò là nguồn cung cấp thông tin liên quan đến quá trình chuyển đổi.

Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích bạn tham gia và tìm hiểu thêm thông qua các cuộc họp tư vấn các bên liên quan