Trao đổi dựa trên tiểu bang

  1. Trang chủ
  2. Trao đổi dựa trên tiểu bang

Chào bạn.

Sở giao dịch bảo hiểm y tế New Mexico, còn được gọi là beWellnm, là Sở giao dịch dựa trên tiểu bang của bạn.

Trang này sẽ cung cấp thông tin liên quan cho từng bên liên quan, bao gồm các liên kết, ngày họp, thuyết trình, đào tạo, liên hệ, câu hỏi thường gặp (FAQ's) và thông tin liên lạc. Các bên liên quan, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi để xem lại Sổ tay Chính sách và để biết thêm thông tin.

Vui lòng chọn lĩnh vực bạn quan tâm từ menu thả xuống bên dưới.

$

Đại lý & Môi giới

$

Các hãng tàu

$

Đối tác Cộng đồng & Người ủng hộ

$

Nhân viên tư vấn tuyển sinh & điều hướng

$

Ủy ban các bên liên quan