Trao đổi dựa trên tiểu bang

Chào bạn.

Sở giao dịch bảo hiểm y tế New Mexico, còn được gọi là beWellnm, đã chuyển đổi từ Healthcare.gov sang Sở giao dịch dựa trên nhà nước cho năm kế hoạch 2022. Việc chuyển đổi có hiệu lực đối với Giai đoạn đăng ký mở cho năm bảo hiểm 2022, kéo dài từ ngày 1 tháng 2021 năm 15 đến ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX. 

Trang này sẽ cung cấp thông tin liên quan đến quá trình chuyển đổi, bao gồm các liên kết, ngày họp, thuyết trình, đào tạo, liên hệ và thông tin liên lạc.

Các câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin về quá trình chuyển đổi. Các bên liên quan, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi để xem lại Sổ tay Chính sách và để biết thêm thông tin.

Vui lòng chọn lĩnh vực bạn quan tâm từ menu thả xuống bên dưới.

$

Đại lý & Môi giới

$

Các hãng tàu

$

Đối tác Cộng đồng & Người ủng hộ

$

Nhân viên tư vấn tuyển sinh & điều hướng

$

Ủy ban các bên liên quan