Xem lại chi tiết chương trình sức khỏe của bạn

 1. Trang chủ
 2. Xem lại chi tiết chương trình sức khỏe của bạn

Tìm hiểu về chương trình sức khỏe của bạn

Sau khi đăng ký một chương trình sức khỏe, bạn sẽ nhận được thông tin về chương trình sức khỏe mới của mình từ công ty bảo hiểm sức khỏe. Hãy chắc chắn để ý những điều sau:

 • Thẻ bảo hiểm y tế của bạn. Thẻ này được gửi cho bạn và bao gồm thông tin về chương trình sức khỏe của bạn. Mang theo thẻ này khi bạn đến bác sĩ, bệnh viện hoặc nhà thuốc. Lưu ý: Thẻ có thể đến một vài tuần sau khi bảo hiểm của bạn bắt đầu có hiệu lực. Nếu bạn cần chăm sóc trước thời điểm đó, hãy gọi cho công ty bảo hiểm của bạn. Nói chung, các công ty có thủ tục in thẻ tạm thời trong những trường hợp như vậy, hoặc họ sẽ thực hiện một số thỏa thuận khác với bạn.
 • Bản Tóm tắt Quyền lợi và Bảo hiểm (SBC) của bạn. Tài liệu này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về những gì kế hoạch bao gồm. Ví dụ: bạn sẽ tìm thấy danh sách các dịch vụ y tế và chi phí bạn có thể trả nếu sử dụng nhà cung cấp trong mạng lưới hoặc nhà cung cấp ngoài mạng lưới. Nói chung, công ty bảo hiểm của bạn sẽ gửi thông tin này qua đường bưu điện cho bạn, nhưng bạn cũng có thể tìm thấy nó trực tuyến. Bạn cũng có thể nhấp vào đây để truy cập các SBC, cũng như danh sách các nhà cung cấp, danh sách thuốc được đài thọ và thông tin khác.
 • Làm quen với các chi phí bạn có thể phải trả. Đây là phần sơ lược về những điều cơ bản:
  • phí bảo hiểm là phí bảo hiểm y tế hàng tháng.
  • Mô hình khấu trừ là số tiền bạn phải trả trước khi chương trình của bạn bắt đầu để giúp bạn thanh toán các hóa đơn của mình.
  • đồng thanh toán là khoản thanh toán bạn thực hiện tại văn phòng bác sĩ, phòng khám chăm sóc khẩn cấp, ER hoặc hiệu thuốc. Ví dụ: $ 20 đồng thanh toán cho lần khám bác sĩ.
  • Đồng bảo hiểm là phần trăm chi phí bạn phải trả cho các dịch vụ y tế của mình. Ví dụ: Một hóa đơn cho 20 phần trăm chi phí phẫu thuật.
  • Mô hình giới hạn tiền túi tối đa hàng năm là giới hạn về số tiền bạn phải trả hàng năm cho các dịch vụ y tế được đài thọ. Khi bạn đạt đến giới hạn này, chương trình sẽ thanh toán 100 phần trăm chi phí của các dịch vụ được đài thọ.
 • Tìm hiểu về chăm sóc trong mạng so với ngoài mạng. Nếu chương trình bảo hiểm sức khỏe của bạn có một mạng lưới các nhà cung cấp, bạn sẽ phải trả chi phí thấp hơn khi nhận dịch vụ chăm sóc của mình từ một nhà cung cấp trong mạng lưới. Học nhiều hơn về chọn nhà cung cấp trong mạng.