Chính sách Bảo mật

  1. Trang chủ
  2. Chính sách Bảo mật

Chính sách quyền riêng tư của Sở giao dịch bảo hiểm y tế New Mexico

Sàn giao dịch bảo hiểm y tế New Mexico, còn được gọi là beWellnm, rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Sau đây là bản tóm tắt về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn cũng có thể đọc toàn bộ chính sách ở đây.

Chính sách Bảo mật của chúng tôi cho bạn biết loại thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và cách chúng tôi bảo vệ thông tin đó.

Việc Thu Thập và Sử dụng

Chúng tôi thu thập một số Thông tin Nhận dạng Cá nhân (PII), như tên, địa chỉ, email, thông tin thu nhập, tình trạng công dân và nhập cư của bạn, để xác định tính đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế và các chương trình khả năng chi trả bảo hiểm khác, đồng thời tạo điều kiện đăng ký tham gia các chương trình hoặc bảo hiểm đó . Chúng tôi giới hạn nghiêm ngặt việc sử dụng thông tin ứng dụng mà bạn cung cấp cho những mục đích này. Bạn sẽ được yêu cầu chỉ cung cấp thông tin tối thiểu cần thiết để xác định tính đủ điều kiện tham gia các chương trình hoặc chương trình sức khỏe hiện hành. PII của bạn sẽ chỉ được chia sẻ với những người được phép nhận hoặc xem nó.

Khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng thu thập thông tin về lượt truy cập không xác định danh tính cá nhân người dùng. Chúng tôi theo dõi thông tin như tên miền mà người dùng đang truy cập và loại trình duyệt của người dùng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin cụ thể về phiên của người dùng trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm các mục như ngày và giờ truy cập và các trang đã xem.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt một loạt các tiêu chuẩn liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật thông tin của liên bang và tiểu bang, bao gồm các quy định về quyền riêng tư của ACA và Nguyên tắc của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST), đồng thời chúng tôi sẽ giữ thông tin bạn cung cấp riêng tư và an toàn theo yêu cầu của những luật này. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp bảo vệ và kiểm soát bảo mật, bao gồm các giao diện điện tử an toàn khi chia sẻ thông tin cá nhân dưới dạng điện tử.

Truy cập và Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân

Chính sách Bảo mật của chúng tôi cho bạn biết cách bạn có thể xem thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi có trong hồ sơ và cách bạn có thể sửa thông tin đó, nếu cần.

Liên kết đến các trang web khác

(Các) trang web beWellnm có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát cũng như xác nhận các trang web bên ngoài và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc đề xuất, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.