Phương tiện truyền thông tin tức

  1. Trang chủ
  2. Phương tiện truyền thông tin tức

Thông báo về cuộc họp hội đồng đặc biệt ngày 28 tháng 2022 năm XNUMX

Thông báo về cuộc họp Hội đồng đặc biệt ngày 28 tháng 2022 năm 28 Cuộc họp Hội đồng quản trị beWellnm được lên kế hoạch vào Thứ Ba, ngày 2022 tháng 2 năm 00, lúc XNUMX giờ chiều Cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tổ chức kỹ thuật số / điện thoại: Tham gia cuộc họp (trực tuyến): Liên kết cuộc họp Hội đồng -in (âm thanh): ...

đọc thêm