Các kế hoạch sức khỏe cấp độ kim loại

  1. Trang chủ
  2. Các kế hoạch sức khỏe cấp độ kim loại

Gói đồng, bạc, vàng và bạch kim

Các chương trình sức khỏe được nhóm thành các mức kim loại trên Thị trường. Các cấp độ này là đồng, bạc, vàng, bạch kim và thảm họa. Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn và chi phí bạn phải trả?  

Không có chương trình sức khỏe chung nào phù hợp với tất cả. Đó là lý do tại sao có một sự lựa chọn của kế hoạch mức kim loại. Các gói cấp độ đồng và bạc thường có phí bảo hiểm hàng tháng thấp hơn và chi phí tự trả có khả năng cao hơn. Các gói cấp độ vàng và bạch kim thường có phí bảo hiểm cao hơn và chi phí tự trả thấp hơn.

So sánh mức kim loại

Bạn và chương trình sức khỏe của bạn có trách nhiệm thanh toán một phần trăm chi phí y tế của bạn.

Hình ảnh cho thấy cách so sánh các mức kim loại

Các kế hoạch sức khỏe thảm khốc

Một chương trình sức khỏe thảm họa thường yêu cầu bạn thanh toán tất cả các chi phí y tế của mình lên đến một số tiền nhất định, thường là vài nghìn đô la. Các chương trình này thường có phí bảo hiểm thấp hơn và chi phí tự trả cao hơn cho việc chăm sóc sức khỏe. Chúng dành cho những người dưới 30 tuổi và những người đủ tiêu chuẩn dựa trên thu nhập hoặc các yếu tố khác.