Jane Wisher, JD

  1. Trang chủ
  2. Jane Wisher, JD

Jane Wishner, JD

Jane Wishner từng là Cố vấn Chính sách Điều hành về Dịch vụ Y tế và Nhân sinh của Thống đốc New Mexico Michelle Lujan Grisham trong 3 năm đầu tiên của Chính quyền. Là một luật sư có nhiều kinh nghiệm với tư cách là người tranh tụng, nhà nghiên cứu và biện hộ, Jane đã rời hành nghề luật sư tư nhân vào năm 2005 để thành lập và đảm nhiệm vai trò Giám đốc Điều hành đầu tiên của Trung tâm Luật Phụ nữ Tây Nam ở Albuquerque, New Mexico. Với tư cách đó, Jane đã tổ chức và lãnh đạo nhóm tư vấn tiêu dùng của New Mexico trong quá trình thực hiện ban đầu của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng. Bà Wishner rời Trung tâm Luật sư Phụ nữ Tây Nam để dành toàn thời gian cho công việc chính sách y tế. Cô chuyển đến Washington, DC để làm việc tại Chương trình luật Y tế Quốc gia trong thời gian ra mắt việc mở rộng Medicaid của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng và trao đổi bảo hiểm y tế vào mùa thu năm 2013. Sau đó, cô gia nhập Trung tâm Chính sách Y tế của Viện Đô thị, nơi cô làm việc với tư cách là một nhà nghiên cứu định tính về một loạt các vấn đề chính sách y tế cho đến khi trở lại New Mexico vào năm 2018. Có thể tìm thấy các ấn phẩm của cô ấy tại Viện Đô thị ở đây.