Đã đăng ký Bảo hiểm Doanh nghiệp Nhỏ

 1. Trang chủ
 2. Bắt đầu
 3. Tùy chọn Sức khỏe Doanh nghiệp Nhỏ
 4. Đã đăng ký Bảo hiểm Doanh nghiệp Nhỏ

Đã đến lúc tập trung vào việc quản lý chương trình sức khỏe nhóm của bạn và tận dụng tối đa bảo hiểm của nhân viên.

Cung cấp cho nhân viên các tài liệu và công cụ giáo dục trong quá trình ghi danh mở có thể giúp họ đưa ra quyết định thông minh về các lợi ích sức khỏe của họ. Tuy nhiên, nhu cầu giáo dục vẫn tiếp tục ngay cả khi họ đã đăng ký bảo hiểm.

Quản lý gói bảo hiểm nhóm của bạn

Dưới đây là các bước bạn có thể thực hiện để đảm bảo kế hoạch nhóm nhỏ của bạn tiếp tục thành công:

 • Trao đổi với nhân viên về các bước và thời hạn ghi danh để đảm bảo quy trình được hoàn thành đúng thời hạn.
 • Thực hiện thanh toán phí bảo hiểm cho chủ nhân đúng lịch trước ngày bảo hiểm có hiệu lực.
 • Thông báo cho nhân viên về thẻ bảo hiểm và chia sẻ thông tin chi tiết về việc đăng ký HSA và các chương trình khác.
 • Xem xét các kỳ ghi danh đặc biệt cho nhân viên có các sự kiện cuộc sống đủ điều kiện trong suốt năm.
 • Xem xét thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe được thiết kế để cải thiện sức khỏe và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe.
 • Nói chuyện với một đại lý hoặc người môi giới về các cách để kiểm soát chi phí bảo hiểm y tế hiện tại và trong tương lai. Hoặc là tìm một đại lý / nhà môi giới để giúp bạn và nhân viên của bạn trong phạm vi bảo hiểm.

Giáo dục Bảo hiểm Y tế cho Nhân viên

Khi nhân viên hiểu cách thức hoạt động của chương trình, các chi phí liên quan và cách tìm nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới, họ sẽ chuẩn bị tốt hơn để tận dụng tối đa bảo hiểm y tế của mình.

 • Giúp nhân viên xây dựng kiến ​​thức của họ.
 • Giúp nhân viên hiểu chi phí họ phải trả cho bảo hiểm y tế, bao gồm phí bảo hiểm do nhân viên trả và chi phí tự trả.
 • Nhân viên có thể có thắc mắc về những gì được đề cập trong kế hoạch của họ. Khuyến khích họ xem xét chi tiết kế hoạch.
 • Nhân viên thường không quan tâm đến sức khỏe của họ.