Đăng ký mở là thời điểm trong năm khi beWellnm khuyến khích tất cả người dân New Mexico trong độ tuổi từ 26 - 64 tuổi lựa chọn và đăng ký một chương trình sức khỏe trên Marketplace.

Tuy nhiên, những người lớn dưới 25 tuổi không được các chương trình sức khỏe của cha mẹ chi trả và hoặc không được Medicaid đài thọ có thể đảm bảo một chương trình thông qua beWellnm.

Tuyển sinh Mở rộng bắt đầu từ ngày 1 tháng 2021 năm 15 và kết thúc vào ngày 2022 tháng XNUMX năm XNUMX

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào và hoặc cần hỗ trợ trong việc đăng ký, bạn có thể tìm thấy sự hỗ trợ miễn phí ở gần bạn.