Đăng ký mở là thời điểm trong năm khi beWellnm khuyến khích tất cả người dân New Mexico trong độ tuổi từ 26 - 64 tuổi lựa chọn và đăng ký một chương trình sức khỏe trên Marketplace.

Tuy nhiên, những người lớn từ 25 tuổi trở xuống không được các chương trình sức khỏe của cha mẹ họ bao trả và hoặc không được Medicaid bao trả có thể đảm bảo một chương trình thông qua beWellnm.

Ghi danh mở bắt đầu từ ngày 1 tháng 15 và kết thúc vào ngày XNUMX tháng XNUMX

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào và hoặc cần hỗ trợ trong việc đăng ký, bạn có thể tìm thấy sự hỗ trợ miễn phí ở gần bạn.