Mười lợi ích sức khỏe cần thiết

Tất cả những người đăng ký Chương trình Sức khỏe Đủ tiêu chuẩn (QHP) thông qua beWellnm đều có quyền truy cập vào một bộ lợi ích cốt lõi, được gọi là Lợi ích Sức khỏe Thiết yếu (EHBs).

EHB's phải bao gồm các mặt hàng và dịch vụ trong ít nhất 10 loại sau:

  1. Dịch vụ cấp cứu cho bệnh nhân
  2. Dịch Vụ Khẩn Cấp
  3. Nhập viện
  4. Chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh
  5. Các dịch vụ về sức khỏe tâm thần và rối loạn do sử dụng chất kích thích, bao gồm cả điều trị sức khỏe hành vi
  6. Thuốc theo toa
  7. Các dịch vụ và thiết bị phục hồi chức năng và phục hồi chức năng
  8. Dịch vụ thí nghiệm
  9. Các dịch vụ phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe cũng như quản lý bệnh mãn tính
  10. Các dịch vụ nhi khoa, bao gồm chăm sóc răng miệng và thị lực