Bạn có phải là người Mỹ bản địa?

  1. Trang chủ
  2. Bắt đầu
  3. New khách hàng
  4. Bạn có phải là người Mỹ bản địa?

Đăng ký

Đăng ký hoặc gia hạn phạm vi bảo hiểm của bạn thông qua beWellnm, Thị trường chính thức. Để được trợ giúp miễn phí về việc đăng ký, hãy tìm Chuyên gia tư vấn tuyển sinh người Mỹ bản địa bằng cách gửi email nativeamerican@nmhix.com.

Tiết kiệm chi phí cho người Mỹ bản địa

Tìm hiểu về bảo hiểm y tế và chi phí giảm cho người Mỹ bản địa.

10 lợi ích thiết yếu cho sức khỏe

Tất cả những người đăng ký Chương trình Sức khỏe Đủ tiêu chuẩn (QHP) thông qua beWellnm đều có quyền truy cập vào một bộ lợi ích cốt lõi, được gọi là Lợi ích Sức khỏe Thiết yếu (EHBs).