Cá nhân / Gia đình:

Trợ giúp theo yêu cầu

Help On Demand Guide on Managing Referrals.

Agent of Record (aor)

Instructions on How and When to Use the Agent of Record Form.

Guide for RFI

This guide provides step by step instructions on the request for information.

How to make a payment through the Consumer Portal

A step by step guide on how to make a payment through a consumer portal.  

Tài liệu tiếp thị có thể in

Một tờ rơi tiếp thị có thể tùy chỉnh và in được mà các đại lý và nhà môi giới có thể cung cấp cho người tiêu dùng với thông tin liên hệ kinh doanh của họ (trông đẹp nhất khi được in màu).

Bạn đang xem xét các Kế hoạch Y tế Khấu trừ Cao? Quan tâm đến việc thiết lập một Tài khoản tiết kiệm sức khỏe (HSA). HSA là một tài khoản cho phép bạn dành tiền trên cơ sở trước thuế để thanh toán cho các chi phí y tế đủ tiêu chuẩn. Học nhiều hơn về HSA & HDHP.

Xét Thu xếp bồi hoàn sức khỏe (HRA's)? Bảo hiểm cá nhân Thu xếp Bồi hoàn Y tế (HRA) là một chương trình sức khỏe cụ thể dựa trên tài khoản. Tìm hiểu thêm và những điều cần cân nhắc khi chọn một chương trình sức khỏe.

Hướng dẫn Tự Trợ giúp & Bảng Mẹo:

Hồ sơ Cổng thông tin Môi giới & Chứng minh Danh tính

Hướng dẫn nhanh này cung cấp các bước với hình ảnh trực quan để giúp đảm bảo quyền truy cập vào cổng nhà môi giới của bạn. 

Cách hủy đăng ký sức khỏe

Hướng dẫn trực quan này cung cấp các bước để hủy đăng ký sức khỏe trong hệ thống beWellnm. 

How a Broker Changes Their Email Address

This quick guide provides the steps with visuals on how a broker changes their email address.

Ủy quyền cho tôi với tư cách là người môi giới của bạn

Hướng dẫn này cho phép người tiêu dùng ủy quyền cho bạn với tư cách là người môi giới của họ.

200% FPL Training

This guide addresses the 200% Federal Poverty Level.

2023 New Broker LMS User Guides

This 2023 guide is LMS Certification Navigation for plan year 2023.

2023 Returning Broker LMS User Guides

This 2023 guide is for Returning Brokers LMS Certification Navigation for plan year 2023.

Agent/Broker Certification PY 2022 Part 1

This guide is the onboarding certification for plan year 2022.

Agent/Broker Certification PY 2022 Part 2

This guide is the onboarding certification for plan year 2022.