Đã là nhà môi giới được chứng nhận

  1. Trang chủ
  2. Bắt đầu
  3. Đại lý & Môi giới
  4. Đã là nhà môi giới được chứng nhận

Đã được chứng nhận cho năm kế hoạch 2022?

Tuyệt quá! Bạn có thể lướt qua trang này để xem những cơ hội, tài nguyên và biểu mẫu tiếp thị nào có sẵn trong menu thả xuống Đại lý và Môi giới. Cảm ơn bạn đã tiếp tục trung thành với beWellnm và tất cả những người Mexico mới cần bảo hiểm y tế.

Bạn có phải là đại lý trở lại hoặc nhà môi giới chưa được chứng nhận cho năm kế hoạch 2022 không?

Các đại lý và nhà môi giới trở lại có thể tham gia khóa đào tạo được chứng nhận thông qua Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) của beWellnm. Gửi email cho chúng tôi yêu cầu của bạn về các mô-đun đào tạo và bất kỳ câu hỏi nào về chứng chỉ của bạn tại Partners@nmhix.com.