Nhận câu trả lời

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp

Nếu bạn có câu hỏi về chương trình sức khỏe năm 2021 của mình, hãy liên hệ Healthcare.gov theo số 1-800-318-2596. Phạm vi bảo hiểm thông qua thị trường liên bang sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 2021 năm XNUMX.   

Nếu bạn nhận được thông báo từ Healthcare.gov về việc chuyển đổi sang thị trường chính thức của beWellnm cho phạm vi bảo hiểm năm 2022, chúng tôi ở đây để giúp bạn có câu trả lời cho các câu hỏi của bạn. 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2021 năm 2022, bạn có thể đăng ký bảo hiểm XNUMX và tiết kiệm trên Thị trường của New Mexico. Bắt đầu ngay hôm nay với các tài nguyên bên dưới.

tay chào khác
Trung tâm tương tác khách hàng

1-833-862-3935

biểu tượng bóng đèn não
Các bài báo và video trong cơ sở kiến ​​thức
biểu tượng bắt tay
Trợ giúp theo yêu cầu