Sự kiện ghi danh Roswell tại Trung tâm Niềm vui Hạt Chavez

Ngày

Tháng mười hai 01 2022
Đã hết hạn!

Thời gian

3: 00 chiều - 7: 00 chiều

Địa Chỉ

Trung tâm Niềm vui Hạt Chaves
1822 N. Montana Ave, Roswell, NM 88201