Sự kiện Ghi danh Las Vegas tại El Centro Family Health

Nếu bạn có thắc mắc về việc thay thế bảo hiểm Medicaid của mình hoặc sẵn sàng mua bảo hiểm, vui lòng tham gia với chúng tôi! Nếu dự định tham dự, bạn có thể trả lời bên dưới hoặc chỉ xuất hiện trong sự kiện. Hỗ trợ được cung cấp bởi các nhà môi giới và cố vấn đăng ký được chứng nhận của beWellnm và luôn miễn phí!

Ngày

Tháng Sáu 01 2023

Thời gian

3: 00 chiều - 7: 00 chiều

Địa Chỉ

El Centro Sức khỏe Gia đình Las Vegas
1235 Đường số 8, Las Vegas, NM 87701