Sự kiện Ghi danh Las Cruces tại Cơ sở Sonoma của Trường Cao đẳng Cộng đồng Dona Ana

Ngày

Tháng Sáu 10 2023

Thời gian

10: 00 sáng - 3: 00 chiều

Địa Chỉ

Cao đẳng Cộng đồng Dona Ana Cơ sở Sonoma
2800 N Sonoma Ranch Blvd, Las Cruces, NM 88011