Bước vào School Bash

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại đấu trường của đội cảnh sát trưởng Quận Bernalillo để có những hoạt động vui nhộn chuẩn bị cho năm học mới! Bạn và gia đình của bạn có được bảo hiểm y tế không? Hãy ghé qua beWellnm để tìm hiểu thêm về các chương trình và lựa chọn bảo hiểm sức khỏe.

Ngày

Tháng Tám 06 2022
Đã hết hạn!

Thời gian

12: 00 chiều - 5: 00 chiều

Địa Chỉ

Đội cảnh sát trưởng quận Bernalillo
10308 2nd Street NW, Albuquerque, NM 87114