Sự kiện tuyển sinh Albuquerque tại Phòng thương mại Hispano

Nếu bạn có thắc mắc về việc thay thế bảo hiểm Medicaid của mình hoặc sẵn sàng mua bảo hiểm, vui lòng tham gia với chúng tôi! Nếu dự định tham dự, bạn có thể trả lời bên dưới hoặc chỉ xuất hiện trong sự kiện. Hỗ trợ được cung cấp bởi các nhà môi giới và cố vấn đăng ký được chứng nhận của beWellnm và luôn miễn phí!

Ngày

Tháng Sáu 03 2023

Thời gian

10: 00 sáng - 3: 00 chiều

Địa Chỉ

Phòng thương mại Hispano
1309 Đường 4 SW, ABQ, NM 87102