Sự kiện ghi danh Albuquerque tại Trung tâm cộng đồng Cesar Chavez

Ngày

Tháng mười hai 15 2022
Đã hết hạn!

Thời gian

3: 00 chiều - 7: 00 chiều

Địa Chỉ

Trung tâm cộng đồng Cesar Chavez
7505 Kathryn Ave SE # 5260, Albuquerque, NM 87108