Cruzin thường niên lần thứ 5 vào Năm học 2022

Trẻ em Albuquerque chuẩn bị cho một khởi đầu tuyệt vời cho năm học tiếp theo với: ba lô chứa đầy phiếu mua hàng dụng cụ học tập cho những thứ như quần áo, sách ăn nhẹ và nhiều thứ khác.