Cruzin thường niên lần thứ 5 vào Năm học 2022

Trẻ em Albuquerque chuẩn bị cho một khởi đầu tuyệt vời cho năm học tiếp theo với: ba lô chứa đầy phiếu mua hàng dụng cụ học tập cho những thứ như quần áo, sách ăn nhẹ và nhiều thứ khác.

Ngày

Tháng Tám 07 2022
Đã hết hạn!

Thời gian

10: 00 sáng - 2: 00 chiều

Địa Chỉ

1 trung tâm mua sắm Civic Plaza
1 Trung tâm thương mại, Albuquerque, NM 87102