Quyền riêng tư & Bảo mật

Hệ thống này có thể chứa thông tin của Chính phủ, thông tin này CHỈ bị hạn chế đối với những người dùng được ủy quyền. Việc sử dụng trái phép hoặc không đúng hệ thống này có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự. Việc sử dụng hệ thống của bạn phải được giám sát để phát hiện hành vi gian lận và lạm dụng tiềm ẩn. Việc giám sát như vậy có thể dẫn đến việc thu thập, ghi lại và phân tích tất cả dữ liệu được người dùng truyền đạt, truyền, xử lý hoặc lưu trữ trong hệ thống này. Nếu việc giám sát phát hiện ra bằng chứng có thể có về hoạt động tội phạm, thì bằng chứng đó có thể được cung cấp cho Nhân viên thực thi pháp luật.

BẤT KỲ AI SỬ DỤNG HỆ THỐNG NÀY RÕ RÀNG YÊU CẦU THEO DÕI ĐÚNG.