Thông báo về cuộc họp hội đồng đặc biệt ngày 28 tháng 2022 năm XNUMX

Thông báo về cuộc họp Hội đồng đặc biệt ngày 28 tháng 2022 năm 28 Cuộc họp Hội đồng quản trị beWellnm được lên kế hoạch vào Thứ Ba, ngày 2022 tháng 2 năm 00, lúc XNUMX giờ chiều Cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tổ chức kỹ thuật số / điện thoại: Tham gia cuộc họp (trực tuyến): Liên kết cuộc họp Hội đồng -in (âm thanh): ...

Cuộc họp hội đồng quản trị bewellnm ngày 20 tháng 2022 năm XNUMX

Cuộc họp Hội đồng quản trị beWellnm được lên kế hoạch vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 2022 năm 8, lúc 30:5600 sáng. Cuộc họp sẽ được tổ chức trực tiếp tại 87113 Eagle Rock Ave NE, Albuquerque, NM XNUMX. Các thành viên hội đồng quản trị và công chúng cũng có thể tham dự kỹ thuật số / điện thoại: Để tham gia cuộc họp (trực tuyến): ...