Nandini Pillai Kuehn, Tiến sĩ, MHA

Nandini Kuehn đã tích lũy hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hiện đã nghỉ hưu sau khi điều hành doanh nghiệp tư vấn của riêng mình, Tư vấn Dịch vụ Y tế. Cô bắt đầu sự nghiệp quản lý bệnh viện với tư cách là một phần của nhóm quản lý tại Bệnh viện Đại học California ở San Francisco, sau đó là vị trí quản lý điều hành tại Trung tâm Y tế Thung lũng Santa Clara, San Jose. Sau đó, với tư cách là một nhà tư vấn, cô đã điều phối và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các Trung tâm Y tế Cộng đồng ở tám bang miền Tây. Ngoài công việc của mình trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác nhau ở Hoa Kỳ, cô cũng đã làm việc trong hệ thống y tế của Canada và Úc, nơi cô bắt đầu kinh doanh tư vấn của riêng mình. Cô trở lại Mỹ vào năm 2003 và cung cấp dịch vụ tư vấn cho nhiều cơ quan khác nhau ở New Mexico. Cô có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch chiến lược, phân tích chính sách và các sáng kiến ​​cải cách y tế (tiểu bang và quốc gia), phân tích dữ liệu sử dụng bệnh viện và bệnh nhân ngoại trú, và phát triển các mô hình cung cấp dịch vụ thay thế. Trọng tâm chính là đánh giá các chương trình nhắm mục tiêu đến các nhóm dân cư khó tiếp cận và đánh giá các mô hình sử dụng của các nhóm dân cư không được phục vụ.