C.Quinn López

C. Quinn Lopez Quinn sinh ra và lớn lên ở Gallup, New Mexico. Ông theo học trường Đại học Holy Cross và trường Luật Cao đẳng Boston. Quinn đã kết hôn với Julie Lopez và có hai con gái, Meg (20 tuổi) và Kate (19 tuổi). Quinn là Phó Chủ tịch Lập pháp & Quan hệ Chính phủ, Tiếp thị & Quan hệ Bộ lạc tại Western Sky Community Care. Western Sky là công ty con của Centene Corporation, cung cấp bảo hiểm Medicare, Medicaid và Marketplace ở New Mexico. Trước Western Sky, Quinn từng là Phó chủ tịch kiêm Tổng cố vấn cho New Mexico Mutual, một công ty bảo hiểm bồi thường cho người lao động, trong 13 năm, giám sát các vấn đề pháp lý, tuân thủ, quản trị công ty, phòng chống gian lận, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro doanh nghiệp và quan hệ với chính phủ chức năng. Ông cũng đã từng là Cố vấn chung cho Văn phòng NM của Tổng Giám đốc Bảo hiểm và là Chuyên gia Tuân thủ Quy định của MetLife ở Thành phố New York.