nhân viên beWellnm

  1. Trang chủ
  2. nhân viên beWellnm

Lãnh đạo

Jeffery Bustamante

Jeffery Bustamante

Tổng Giám Đốc

Anita Schwing

Anita Schwing

Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính

Brent Earnest

Brent Earnest

Giám Đốc Điều Hành

Maureen Manring

Maureen Manring

Giám đốc Truyền thông & Tiếp cận

Kevin Swinson

Kevin Swinson

Giám đốc Hoạt động Công nghệ

Quản lý:

Natasha Romero

Natasha Romero

Quản lý văn phòng

Lexi Pacheco

Lexi Pacheco

Trợ lý điều hành

Alejandro Saattedra

Alejandro Saattedra

Chuyên gia về nguồn nhân lực

Giao tiếp, Tiếp cận & Giáo dục:

Debra Gassoway

Debra Gassoway

Giám đốc dự án Outreach

Chuyên gia Gắn kết Cộng đồng:

Misti Dickens

Misti Dickens

Chuyên gia Tương tác Cộng đồng

Adriano Lujan

Adriano Lujan

Chuyên gia Tương tác Cộng đồng

Katrina Smith

Katrina Smith

Chuyên gia Tương tác Cộng đồng

Tuân thủ:

Aryn Fitzwater

Aryn Fitzwater

Chuyên gia Tuân thủ và Rủi ro Quy định

Trung tâm leo thang:

Miranda Tso

Miranda Tso

Người quản lý Trung tâm Liên hệ

Kênh đào Ana

Kênh đào Ana

Chuyên gia tuyển sinh và đủ điều kiện

Dalia Castaneda

Dalia Castaneda

Chuyên gia tuyển sinh và đủ điều kiện

Andy Gonzles

Andy Gonzles

Chuyên gia tuyển sinh và đủ điều kiện

Bethany Perno

Bethany Perno

Chuyên gia tuyển sinh và đủ điều kiện

Tài chính:

Marian Luna

Marian Luna

Trình quản lý thanh toán đặc biệt

Ana Leyba

Ana Leyba

Chuyên gia thanh toán cao cấp

Crystal Mares

Crystal Mares

Chuyên gia thanh toán cao cấp

Genelyn McFarlane

Genelyn McFarlane

Kế toán cao cấp

công nghệ thông tin:

Trang Barry

Trang Barry

Nhà phân tích báo cáo

Karen Galbreath

Karen Galbreath

Nhân viên bảo mật quyền riêng tư

Kim Bennett

Kim Bennett

Chuyên viên phân tích kinh doanh

Outreach và thổ dân Mỹ:

Juliet Yazzie

Juliet Yazzie

Người quản lý liên lạc người Mỹ bản địa

Hoạt động:

Wendy Chavez

Wendy Chavez

hoạt động quản lý

Jessica Rosenthal

Jessica Rosenthal

Chuyên gia về Khiếu nại, Khiếu nại và Khiếu nại

Martha Jurado de Romero

Martha Jurado de Romero

Chuyên gia hoạt động

Nathan Gardu͠no

Nathan Gardu͠no

Chuyên gia hoạt động