nhân viên beWellnm

  1. Trang chủ
  2. nhân viên beWellnm

Lãnh đạo

Bruce Gilbert

Bruce Gilbert

Tổng Giám Đốc

Anita Schwing

Anita Schwing

Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính

dầu thô nghiêm túc

dầu thô nghiêm túc

Giám Đốc Điều Hành

Sean Pearson

Sean Pearson

Giám đốc Thông tin (Chief Information Officer)

Alex Sánchez

Alex Sánchez

Giám đốc truyền thông

Natasha Romero

Natasha Romero

Giám đốc Nhân sự

Aryn Fitzwater

Aryn Fitzwater

Giám đốc chính sách và tuân thủ

Tonya Bruno

Tonya Bruno

Giám đốc tiếp cận cộng đồng

Quản trị

Kênh đào Ana

Kênh đào Ana

Lễ tân Thư Ký

Lexi Pacheco

Lexi Pacheco

Trợ lý điều hành

Khiếu nại, Khiếu nại & Phàn nàn

Jessica Valdez

Jessica Valdez

Trưởng nhóm Kháng cáo, Khiếu nại và Khiếu kiện

Truyền thông, Tiếp cận & Giáo dục

Debra Gassoway

Debra Gassoway

Sr. Giám đốc chất lượng và dịch vụ tiếp cận cộng đồng

Chene' Eaton

Chene' Eaton

Chuyên gia môi giới

Justine Peralta

Justine Peralta

Chuyên gia truyền thông

Miranda Tso

Miranda Tso

Người quản lý liên lạc người Mỹ bản địa

Misti Dickens

Misti Dickens

Chuyên gia Tiếp cận và Tham gia

Trung tâm leo thang

Dalia Castaneda

Dalia Castaneda

Trưởng Trung tâm Leo thang

Clee Washington

Clee Washington

Chuyên gia tuyển sinh và đủ điều kiện

Gabriel Martinez

Gabriel Martinez

Chuyên gia tuyển sinh và đủ điều kiện

Jayde Mims

Jayde Mims

Chuyên gia tuyển sinh và đủ điều kiện

John Schmidt

John Schmidt

Chuyên gia tuyển sinh và đủ điều kiện

Joshua Guilford

Joshua Guilford

Chuyên gia tuyển sinh và đủ điều kiện

Monica Cervantes

Monica Cervantes

Chuyên gia tuyển sinh và đủ điều kiện

Tài chính

Jeremy Deaton

Jeremy Deaton

Nhân viên kế toán

Loretta Jaramillo

Loretta Jaramillo

Nhân viên kế toán

Rebecca Gonzales

Rebecca Gonzales

Trợ lý điều khiển

Công nghệ Thông tin

Kim Bennett

Kim Bennett

Chuyên viên phân tích kinh doanh

Karen Galbreath

Karen Galbreath

Nhân viên bảo mật quyền riêng tư

Trang Barry

Trang Barry

Nhà phân tích báo cáo

Nancy Balcer

Nancy Balcer

Nhà phân tích báo cáo

Hoạt động

Perry Coleman

Perry Coleman

hoạt động quản lý

Nathan Garduno

Nathan Garduno

Chuyên gia hoạt động

Martha Jurado de Romero

Martha Jurado de Romero

Chuyên gia hoạt động

Jessica Rosenthal

Jessica Rosenthal

Nhà phân tích chương trình Sr.

Thanh toán cao cấp

Marian Luna

Marian Luna

Trình quản lý thanh toán đặc biệt

Daphne Castaneda

Daphne Castaneda

Nhà phân tích đăng ký và thanh toán cao cấp

Itzel Montelongo

Itzel Montelongo

Nhà phân tích đăng ký và thanh toán cao cấp

Mỹ Escobar

Mỹ Escobar

Chuyên gia thanh toán cao cấp

Carol Amador

Carol Amador

Chuyên gia thanh toán cao cấp

Cindy Mendoza-Zapata

Cindy Mendoza-Zapata

Chuyên gia thanh toán cao cấp

Diana Espinosa

Diana Espinosa

Chuyên gia thanh toán cao cấp

Mariah García

Mariah García

Chuyên gia thanh toán cao cấp

Jenevieve Gallegos

Jenevieve Gallegos

Chuyên gia thanh toán cao cấp