Thông báo về Cuộc họp Hội đồng Đặc biệt ngày 30 tháng 2023 năm XNUMX

beWellnm
Sàn giao dịch bảo hiểm y tế New Mexico
7601 Jefferson St. NE, Ste. 120, Albuquerque, NM 87109
Điện thoại: Fax: 505-314-5200 505-314-5353
website: www.beWellnm.com

Thông báo về Cuộc họp Hội đồng Đặc biệt ngày 30 tháng 2023 năm XNUMX

Cuộc họp Hội đồng quản trị đặc biệt của beWellnm được lên kế hoạch vào Thứ Ba, ngày 30 tháng 2023 năm 9, lúc 00:XNUMX sáng

Cuộc họp sẽ được tổ chức kỹ thuật số / điện thoại
Để tham gia cuộc họp (trực tuyến):
https://nmhix.zoom.us/j/98140688828?pwd=RkZkTHIyRklnM1BTcXJNMXlyVDNyUT09

ID cuộc họp: 981 4068 8828

Mật mã: 445511

Chương trình nghị sự cho cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có ít nhất bảy mươi hai (72)
giờ trước cuộc họp tại (1) văn phòng hành chính của beWellnm, tọa lạc
tại 7601 Jefferson St. NE, Ste. 120, Albuquerque, NM; và (2) trên beWellnm
trang mạng, http://www.bewellnm.com/. Những người quan tâm cũng có thể liên hệ
beWellnm theo số 1-505-314-5200 hoặc qua e-mail tại lễ tân@nmhix.com cho một bản sao
của chương trình nghị sự. Nếu một cá nhân khuyết tật đang cần một đầu đọc, bộ khuếch đại,
thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu có trình độ, hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ hoặc dịch vụ phụ trợ nào khác
để tham dự hoặc tham gia vào cuộc họp, vui lòng liên hệ với văn phòng beWellnm tại
1-505-314-5200 trước cuộc họp.

Ngày và giờ họp có thể thay đổi khi có thông báo thích hợp.
Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị beWellnm đều được mở cho công chúng.

• Nếu bạn muốn được gửi thông báo họp và chương trình nghị sự qua email,
xin vui lòng gửi email lễ tân@nmhix.com.
• Có thể tải về biên bản cuộc họp tại:
https://www.bewellnm.com/about-us/nmhix-board-meeting-notes