Trình bày cho Cuộc họp Ban Giám đốc Đặc biệt ngày 10 tháng 2023 năm XNUMX