Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 2022 năm XNUMX