Cập nhật Đăng ký Mở Tuần 11

Vào tuần thứ mười một của Thời kỳ Ghi danh Mở rộng năm 2022, hơn 45,000 người Mexico mới có một lựa chọn kế hoạch, thể hiện sự tăng trưởng qua từng năm. Hơn 36% người đăng ký được hỗ trợ trực tiếp (đại lý, nhà môi giới hoặc cố vấn tuyển sinh). Các cá nhân có thời hạn cho đến ngày 15 tháng XNUMX để đăng ký và có thể chọn tham gia bảo hiểm bắt đầu vào tháng Giêng của tháng Hai.

Nhấp chuột ở đây đối với những con số cuối cùng, nơi các tài khoản đã được xem xét về lỗi hoặc trùng lặp, sẽ được báo cáo vào thời điểm thích hợp sau khi Đăng ký Mở.