Cập nhật Đăng ký Mở Tuần 4

BeWellnm rất vui được cung cấp báo cáo Đăng ký mở cho đến hết tuần thứ tư. Như đã thấy trong báo cáo, có một lượng lớn sự quan tâm trong phạm vi bảo hiểm và tiết kiệm chi phí. Đáng chú ý nhất là 89% lựa chọn gói nằm trong các hạng kim loại Vàng hoặc Bạc. Người Mexico mới đang tìm kiếm phạm vi bảo hiểm toàn diện và giá cả phải chăng, khiến tỷ lệ này cao nhất từ ​​trước đến nay của chúng tôi.

Bấm vào đây để biết thêm thông tin về Tuần 4.