Thông báo về ngày 24 tháng 2021 năm XNUMX Cuộc họp Hội đồng Quản trị Đặc biệt bị hủy bỏ

Cuộc họp Hội đồng quản trị đặc biệt beWellnm dự kiến ​​vào ngày mai Thứ Ba, ngày 24 tháng 2021 năm 9, lúc 00:XNUMX sáng. BỊ HỦY do sự gia tăng các trường hợp COVID. Chúng tôi sẽ lên lịch lại vào một ngày sau đó. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.  

Ngày và giờ họp có thể thay đổi khi có thông báo thích hợp.
Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị beWellnm đều được mở cho công chúng.

• Nếu bạn muốn được gửi thông báo cuộc họp và chương trình làm việc qua email, vui lòng gửi email tới địa chỉ tiếp tân@nmhix.com.
• Có thể tải về biên bản cuộc họp tại:
https://www.bewellnm.com/board-of-directors-stakeholders-committees/board-meeting-agendas-and-minutes